Kardiovaskularno slikanje 2018 - NASCI 45. godišnji sastanak | Medicinski video kursevi.

Cardiovascular Imaging 2018 - NASCI 45th Annual Meeting

redovna cijena
$ 35.00
Prodajna cijena
$ 35.00
redovna cijena
Rasprodato
Cijena po jedinici
po 

KURS DOBIT ĆETE DOŽIVOTNOM VEZOM ZA PREUZIMANJE (BRZA BRZINA) NAKON PLAĆANJA

 Kardiovaskularne slike 2018 - NASCI 45. godišnji sastanak

Teme i govornici:

 

Sesija 1 - Zajedničke CT / MR indikacije i protokoli

 • MR - tipične indikacije. . . . . . . . . . . . . Elena Pena Fernandez, dr. Med
 • MR- Zajednički protokoli. . . . . . . . . . . . . . Dr. Gregory Kicska, dr
 • CT- Zajedničke indikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tami Bang, dr.med
 • CT- Zajednički protokoli. . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Steigner, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 2 - Pregledi zasnovani na slučaju

 • Slikovitost uz pomoć CMR-a. . . . . . . . . . Daniel Ocazionez-Trujillo, dr. Med
 • MR kardiomiopatija. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kimberly Kallianos, dr. Med
 • MR / CT perikard. . . . . . . . . . . . . . . Abhishek Chaturvedi, MBBS
 • MR Aorta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karin Dill, dr. Med
 • CT / MR kućišta ventila i zamjenskih ventila. . . . . . . Brent Little, dr. Med
 • CT / MR uređaji bez ventila. . . . . . . . . . . . . . . . Harold Litt, dr.med., PhD
 • CMR i CT procjena srčanih masa. . . . . . . . . . Anil Attili, dr. Med
 • CT / MR urođena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satinder Singh, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 3 - Logistika započinjanja kardiološke prakse

 • Kredenciranje - šta mi treba (CT i MR)? . . . . . Charles White, dr. Med
 • Pristup od vaše grupe. . . . . . . . . . . . . Richard Hallett, dr. Med
 • Stvaranje preporuka i kako računam. . . . . . . . . . . . . Amar Shah, dr. Med
 • Priprema za pacijenta i sigurnost za srčani CT. . . . . . Dominique DaBreo, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 4 - Kvantitativna slika

 • Uvodna reč - Obećanje visoke tehnologije u kardiovaskularnim uređajima. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julio Palmaz, dr. Med
 • Multiparametrijske slike T1, T2 i T2 * MR. . . . Kate Hanneman, dr. Med
 • Nove primjene kvantitativne analize kretanja zida za procjenu ARVD-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefan Zimmerman, dr. Med
 • Kvantitativna analiza srčane funkcije dubokog učenja. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albert Hsiao, doktor medicine, dr
 • Primjene CT-a za brojanje fotona. . . . . . . . . Dr David Bluemke, dr

Sesija 5 - Ishemijska bolest

 • MR Karakterizacija tkiva miokarda. . . Matthias Gutberlet, dr. Med., Dr
 • Slike za interventno i hirurško planiranje, kao i za praćenje ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luigi Natale, dr. Med
 • CT perfuzija miokarda: Optimizacija slikovnog ptotokola. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yeon Hyeon Choe, doktor medicine
 • Vrijednost kvantitativne analize MRI i CT perfuzije miokarda. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Hajime Sakuma
 • Brzi i isplativi CMR ispit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juliano Fernandes, doktor medicine, MBA
 • Osnovi analize soja miokarda pomoću CMR-a. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Erasmo De La Pena-Almaguer

Sesija 6 - Pedijatrijska I: Osnove urođenih srčanih slika za snimanje odraslih

 • Analiza srčanog segmenta: implikacije na snimanje srca i hirurško upravljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gautam Singh, dr. Med
 • Kvantifikacija šanta u CMR-u - Kako to radim. . . . . . . Randolph Otto, dr. Med
 • Uloga CMR-a u tetralogiji Fallot-a. . . . . . . . . . . W. James Parks, dr. Med
 • Nadzorno snimanje u transpoziciji velikih arterija. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karen Ordovas, dr. Med
 • Koarktacija Aorte. . . . . . . . . . . . . . . . Prachi Agarwal, MBBS Fontan Postupak: Anatomija i komplikacije. . . . . Dr. Srikant Das
 • Normativni podaci za kvantitativnu procjenu na dječjoj srčanoj magnetskoj rezonanci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Bruce Greenberg, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 7 - Pedijatrija II: Tehnički napredak

 • Fetalni srčani MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Michael Seed, dr.med
 • T1, T2, T2 * Mapiranje u pedijatrijskoj CMR. . . . . . . . . Dianna Bardo, dr. Med
 • 3D štampanje: izazovi i mogućnosti. . . . . . . . . Mark Fogel, dr. Med
 • Poboljšanje kvaliteta vaskularne slike za urođene srčane bolesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Animesh Tandon, dr. Med
 • Perfuzija stresa u urođenim slikama srca. . . . Lorna Browne, dr. Med
 • Krenite s protokom: uloga 4D slike. . . . . . . Niti Aggarwal, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 8 - Pedijatrija III: Napredno urođeno snimanje srca

 • Stiskanje slika: koncepti i aplikacije. . . . . . . . . Sean Lang, dr. Med
 • Hitna srčana CT kod dječjih pacijenata. . . . .Prakash Masand, dr.med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Pedijatrijski slučaj # 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juan Carlos Muniz, dr. Med
 • Pedijatrijski slučaj # 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Siddharth Jadhav
 • Upotreba 4D MRI u dječjoj plućnoj hipertenziji. . . Sean Lang, dr. Med
 • Vaskulitius u dojenčadi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sean Lang, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 9 - Urođena odrasla osoba

 • Kongenitalne bolesti srca kod odraslih: Šta hirurg mora znati o CMR-u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sadaf Bhutta, MBBS
 • Tehnike za snimanje urođenih srčanih bolesti odraslih: CT nasuprot MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karen Lyons, dr. Med
 • CMR i klinički ishodi kod pacijenata sa Fontanom. . . . Rahul Rathod, dr. Med
 • Potrebna intervencija na anomalijama koronarnih arterija: Pre i post-Op Imaging. . . . . . . . . . . . . . . Prachi Agarwal, MBBS
 • CT-FFR u složenoj urođenoj bolesti srca. . Dr Dimitrios Mitsouras
 • Vaskularni prstenovi i slingovi. . . . . . . . . . . . . . . . Mark Ferguson, dr.med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Sesija 10 - Tumorska slika
 • PET / CT i PET / MR kardijalnih tumora. . . Andrew Bowman, dr.med
 • Primarni perikardijalni tumori. . . . . . . . . . . . . . . . .Daniel Vargas, dr.med
 • Sistemske maligne bolesti koje uključuju srce. . . . . . . Elizabeth Lee, dr. Med
 • MR postavljanje dijagnoze tumora. . . . . . . . . . Susan Hobbs, doktorica medicine
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 10 - Snimanje tumora

 • PET / CT i PET / MR kardijalnih tumora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrew Bowman, dr.med
 • Primarni perikardijalni tumori .......................... Daniel Vargas, dr. Med
 • Sistemske maligne bolesti koje uključuju srce . . . . . Elizabeth Lee, dr. Med 
 • MR postavljanje dijagnoze tumora . . . . . . . . . . . .  Susan Hobbs, doktorica medicine
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Sesija 11 - Tehnološki napredak i napredak

 • Nove slikovne tehnologije u strukturnim bolestima srca: vođenje srčane intervencije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric Williamson, dr. Med
 • Vrhunsko predavanje - Hardver, softver i impulsne sekvence inovacija koje omogućavaju brzu, sveobuhvatnu dječju kardiovaskularnu magnetsku rezonancu, dr. Joseph Cheng
 • Izgradnja efikasne kardijalne CT / MR prakse. . . . . Michael Morris, dr. Med
 • MRI miokarditisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philip Young, dr. Med

Sesija 12 - Vaskularna sesija, uključujući pre i post-op snimanje

 • Multimodalna slikovna procjena Endoleaks-a nakon EVAR-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sasan Partovi, dr. Med
 • Kongenitalne aortopatije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cristina Fuss, dr. Med
 • Snimanje plućnih vena - pre i post postupak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Benoit Desjardins
 • Funkcionalno snimanje koarktacije aorte. . . . . . . . . . Philip Young, dr. Med
 • CTA donjeg ekstremiteta: Biseri za vježbu. . . . . . . Richard Hallett, dr. Med
 • Akutni aortni sindromi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joao Inacio, dr. Med
 • Saveti i trikovi za stanje tehnike MRA. . . . . . . . Mayil Krishnam, dr. Med
 • HeRo kateteri: Korisnost preproceduralnog CT snimanja. . Susan Hobbs, doktorica medicine
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 13 - Infekcija / upala

 • Torakalne mikotičke aneurizme. . . . . . . . . . . . . . Carlos Restrepo, dr. Med
 • Kardiotorakalni eozinofilni poremećaji. . . . . . . . Darshan Vummidi, dr. Med
 • Snimanje sarkoidoze s naglaskom na PET CT i PET MRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kavitha Yaddanapudi, dr. Med
 • Kardiovaskularne manifestacije HIV-a. . . . . . . . Prabhakar Rajiah, dr. Med. Vaskulitis: Pregled zasnovan na slučaju. . . . . . . . . . Diana Litmanovich, dr. Med
 • Kardiotorakalne manifestacije bolesti vezivnog tkiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carole Dennie, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 14 - Kardiomiopatija

 • Snimanje sojeva miokarda kod srčanih bolesti i kardiomiopatija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarun Pandey, dr. Med
 • HOCM: Uvidi iz Rad-Path-a. . . . . . . . . . . . . . Jacobo Kirsch, dr. Med
 • Abnormalnosti i anatomska varijansa papilarnih mišića lijeve komore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachael Edwards, dr. Med
 • T1 Mapiranje kod preopterećenja željeza u miokardu. . . . . . . . . Elsie Nguyen, dr. Med
 • Kardiomiopatija povezana s liječenjem raka. . . . . Gregory Gladish, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 15 - Ne CT / MR: Šta radiolog mora znati?

 • Šta bi radiolozi trebali znati o ehokardiografiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elsie Nguyen, dr. Med
 • Snimanje nuklearnog srca: ono što bi svaki radiolog trebao znati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Niti Aggarwal, dr.med
 • Osnove kateterizacije srca za torakalne radiologe. . Nikhil Goyal, dr. Med
 • Pitanja i odgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sesija 16 - Najluđi slučajevi

 • Pregled slučaja 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Daniel Vargas, dr.med
 • Pregled slučaja 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satinder Singh, dr. Med
 • Pregled slučaja 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Michael Steigner, dr.med
 • Pregled slučaja 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elsie Nguyen, dr. Med

Sesija 17 - Takmičenje u panel timu

 • Takmičenje u timu za interpretaciju slika. . . . Karen Ordovas, dr. Med

 

Datum izdanja: 1. veljače 2018
Datum isteka: 31. januara 2021

prodaja

Nedostupno

Rasprodato