USCAP Čemu su nas naučili obdukcije COVID-19? |. | Medicinski video kursevi.

USCAP What Have COVID-19 Autopsies Taught Us?

redovna cijena
$ 30.00
Prodajna cijena
$ 30.00
redovna cijena
Rasprodato
Cijena po jedinici
po 

USCAP Čemu su nas naučili obdukcije COVID-19?

KURS DOBIT ĆETE DOŽIVOTNOM VEZOM ZA PREUZIMANJE (BRZA BRZINA) NAKON PLAĆANJA

Opis kursa

Ova sesija će slušateljima predstaviti patologiju COVID-19, s naglaskom na plućima, koja su glavna meta ove bolesti. Razgovarat će se o povezanosti između COVID-19, akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) i difuznog oštećenja alveola (DAD). Slušatelj će se upoznati s glavnim nalazima nedavnih revolucionarnih studija obdukcije COVID-19.

Ciljana publika

Praktikovanje akademskih i lokalnih patologa i patologa na obuci

Ciljevi učenja

Po završetku ove obrazovne aktivnosti, učenici će moći:
- razgovarati o povezanosti između akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) difuznog oštećenja alveola (DAD) i COVID-19

- Navedite patološke nalaze COVID-19 kako su otkriveni u početnim studijama obdukcije

Teme: 

Čemu su nas naučili obdukcije COVID-19? 

Originalni datum izlaska: Juni 12, 2020
Pristup ovom tečaju ističe:  Juni 11, 2023

prodaja

Nedostupno

Rasprodato